Bonspiels & Special Events

Dec 27 - Jan 1 Junior Provincials
Jan 3-6 Mens Open
Jan 14-16 Senior Mens Bonspiel
JAN 19 STICK SPIEL
Feb 11 + 12 Senior Ladies Bonspiel
Mar 22-24 Mixed Bonspiel